Referenties

Opdrachten uitgevoerd voor

Alcatel Nederland B.V. – ANWB – AgentschapNL – ABN-AMRO – Amsterdam Airport Schiphol – Asea Brown Boveri – Akzo Nobel Chemicals – Barts – Defensie Telematica Organisatie – Dagblad de Telegraaf – D.H.V. – Essent – Gemeente Terschelling - Gemeente Zaanstad – Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam – Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam – Holland Casino – IBFD – Ingenieursbureau Amsterdam – K.L.M. – Lyppens – Leertouwer, van Dijck en U = Kempler Instituut Nederland – Koninklijke Marine CAWCS – K.N.R.M. – Ministerie van Binnenlandse Zaken – Mobiliteitscentrum Gemeente Zaanstad – Mobiliteitscentrum Nederlandse Spoorwegen – Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen – Ministerie van Verkeer en Waterstaat – Nederlands Meet Instituut – New Metropolis – Nuon – Notariskantoor Voorhuis – Notariskantoor Moesker – Nederlandse Spoorwegen – NS Opleidingen - Oerol - Oracle Nederland – Van Ommeren – Ordina – Woningstichting Patrimonium – Praxis – Provincie Flevoland – Pasta e Basta – PRC Bouwcentrum – Prorail – Pharma Partners – Quest – Raet – Royal Haskoning – Roccade Civility – Rijksdienst voor het Wegverkeer – Rijkswaterstaat – Saen Wonen – Shell Nederland Raff. – SenterNovem – Stork Engineers & Contractors – Stichting Spoorweg Pensioenfonds – Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuidholland – Senefelder Misset Grafisch Bedrijf – Start Uitzendbureaus – Staatstoezicht Mijnen – Stork Screens – Syntens – TNO – Telenorma – Triton – Triple M engineering & contracting – Groothandel Vegro – Vector Aandrijftechniek – Vermeer Bouwgroep – VPRO – Wegener Sijthoff – Welkom – Wolters Noordhof – Woodpecker – Woonstichting Zomers Buiten – Woonbron – Woonzorggroep Wilgaerden – Zorg en Welzijngroep Spijkenisse – Zantingh – Zuiderziekenhuis.