Psychotherapie voor eilanders

Voor wat

Persoonlijke thema’s en vragen. Bijvoorbeeld: voorkomen van verdere overbelasting, belangrijke maar lastige keuzes maken, verwerking van verlies, allerlei lichamelijke klachten zonder direct aanwijsbare oorzaak etc.. Relatievraagstukken. Een paar voorbeelden: voorkomen dat je verder uit elkaar groeit, al langer slepende problemen of conflicten echt aanpakken, een relatiecrisis door een buitenechtelijke relatie, uitzoeken of je wel of niet verder met elkaar wilt, etc.. Gezinsproblemen. Denk aan: goed samenwerken bij de opvoeding, zorgen over de kinderen, ontrafeling van het ingewikkelde relatienetwerk in een samengesteld gezin, etc. Familieproblemen. Zoals: verstoorde familieverhoudingen, verbroken contacten, beknellende patronen binnen de familie, oud zeer etc.. De ervaring leert dat tussen de 4 en 8 gesprekken meestal voldoende blijkt. Dan is misschien nog niet alles opgelost, maar staat de zaak weer op de rit. Wat vaak meer tijd vraagt: een burnout, (omdat de herstelperiode vaak moeilijk is in te schatten) en een ernstig belast verleden (mishandeling, incest).

Praktisch

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. De tijdsduur tussen gesprekken wordt in onderling overleg afgesproken. De kosten per sessie: € 75,– voor 1,5 uur (wordt doorgaans niet vergoed door de verzekering) De gesprekken vinden plaats in Hoorn, maar huisbezoek is ook mogelijk.